Harmadfokú bíróság határozatai

A másodfokú bírósággal egyezően a harmadfokú bíróság is négyféle határozatot hozhat, nevezetesen a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, megváltoztatja, hatályon kívül helyezi, illetve a fellebbezést elutasítja. Megváltoztatás esetén ítéletet, egyéb esetekben végzést hoz.

Abban az esetben, ha a bejelentett fellebbezés alaptalan vagy az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, illetőleg a súlyosítási tilalom vagy a felülbírálat terjedelmének korlátai miatt nem lehet megváltoztatni, azt a harmadfokú bíróság helybenhagyja.

A harmadfokú bírósági eljárásban kiemelt jelentősége van a súlyosítási tilalomnak.

A harmadfokú bíróság a felülbírált ítéletet megváltoztatja, és a törvényeknek megfelelő határozatot hoz, ha a másodfokú bíróság anyagi jogszabálysértéssel döntött a vádlott bűnösségét érintően azokban a kérdésekben, amelyek lehetővé tették a fellebbezést a harmadfokú bírósághoz. A megváltoztatás alapvető követelménye, hogy a másodfokú bíróság ítéletének alapjául szolgáló tényállás megalapozott vagy annak megalapozatlansága a harmadfokú bírósági eljárásban kiküszöbölhető legyen. E körben vizsgálni kell azonban azt is, hogy nem történt-e abszolút eljárási szabálysértés.

A megváltoztató határozatban a harmadfokú bíróság dönthet az elkobzásról, vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről, pártfogó felügyelet elrendeléséről, a lefoglalásról, a polgári jogi igényről, a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről és a bűnügyi költség viseléséről.

A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti a Be. 373. § (1) bekezdés I. pontjára figyelemmel a vádlott halála, elévülés, kegyelem, magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiánya, törvényes vád hiánya miatt, illetve ha a cselekményt már jogerősen elbírálták.

Hatályon kívül helyezi a másodfokú bíróság ítéletét, és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a másodfokú bíróság a Be. 373. § (1) bekezdés II-III. pontjában meghatározott valamely eljárási szabálysértést követett el, továbbá akkor, ha a másodfokú ítélet meghozatalára súlyosítási tilalom megsértésével került sor.

Ha az ítélet megalapozatlan és a megalapozatlanság a harmadfokú bíróság eljárásában sem küszöbölhető ki, a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítélete mellett az első fokú bíróság ítéletét is hatályon kívül helyezi és az első fokú bíróságot utasítja új eljárás lefolytatására.

Abban az esetben, ha az ügyész nem a törvényes feltételeknek megfelelően indítványozta, vagy az első fokú bíróság nem a törvényes előfeltételek szerint folytatta le a tárgyalásról lemondás szerinti eljárást, a harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az iratokat vagy a törvényes indítvány megtétele végett az ügyésznek, vagy a törvényes eljárás lefolytatása végett az első fokú bíróságnak az új eljárás lefolytatása végett visszaküldi.

Ha a másodfokú bíróság ítéletének megalapozatlansága nem küszöbölhető ki, a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét – szükség szerint az első fokú bíróság ítéletével együtt – hatályon kívül helyezi, és vagy a másodfokú vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

(forrás: www.magyarorszag.hu)