Elővezetés

Elrendelésének feltételei

Az elővezetést mint személyi szabadságot korlátozó intézkedést annak érdekében alkalmazzák, hogy az érintettet a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elé állítsák, vagy biztosítsák az eljárási cselekményen, illetve a szakértői vizsgálaton való részvételét. Ha a terhelt vagy a tanú idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik, elővezetésük rendelhető el. A költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt személyt kell kötelezni. Eredménytelensége esetén az elővezetést elrendelő a kötelezettet kérelmére különös méltánylást érdemlő okból mentesítheti a költéségének megfizetése alól.

Az elővezetés végrehajtása

Elrendeléséről a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendelkezik, és a rendőrség, bizonyos feltételek esetén a más nyomozó hatóság hajtja végre. A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendelkezhet úgy, hogy a rendőr az elővezetés foganatosítása helyett az érintett személy útba indulását ellenőrizze, ha megalapozottan feltehető, hogy az elővezetés célja ezzel is elérhető. Katona elővezetése iránt az elővezetendő elöljáróját kell megkeresni.

Az elővezetést általában a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végrehajtani.

Ha az elővezetés másként nem teljesíthető, az elővezetett személyt a rendőrségen a szükséges ideig – legfeljebb 12 óra időtartamra – vissza lehet tartani. A visszatartás időtartamának számítására az előállításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A rendőr – intézkedése során – az ellenszegülés megtörésére testi erővel cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására kényszerítést (testi kényszert) alkalmazhat. A rendőr bilincset alkalmazhat az elővezetendő személy

  1. önkárosításának megakadályozására,
  2. támadásának megakadályozására,
  3. szökésének megakadályozására,
  4. ellenszegülésének megtörésére.

A rendőr a szolgálatban rendszeresített, vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, illetőleg rendőrbotot vagy kardlapot alkalmazhat a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére.

Jogorvoslati lehetőségek

Az elővezetendő személy (tanú, terhelt) vagy képviselője, illetve védője a hatósági (nem bírói) határozat ellen a határozat közlésétől számított nyolc napon belül panasszal élhet az ügyészhez (felettes ügyészhez), illetve a jogorvoslati nyilatkozatban fellebbezést jelenthet be a bírói határozattal szemben. Az elővezetéssel szembeni sajátos jogorvoslati lehetőség az idézéssel kapcsolatos mulasztás igazolása.

(forrás: www.magyarorszag.hu)