Motozás

A motozás törvényes végrehajtásának feltételei

A motozás tárgyi bizonyítási eszköz vagy elkobozható, illetőleg vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akiről megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetőleg olyan dolgot tart magánál, amely vagyonelkobzás alá eshet. Lefolytatása során a motozás alá vont személy rendelkezése alatt álló jármű, csomag és más tárgy is átvizsgálható. Az érintett testének átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és csak ilyen személy lehet jelen. Halaszthatatlan nyomozati cselekményként határozat nélkül indokolt és halasztást nem tűrő esetben nyomban elvégezheti az ügyész és a nyomozó hatóság. A büntetőeljárás eredményességét szolgáló kényszerintézkedés nem tévesztendő össze a büntetőeljárás keretein kívül történő, biztonsági célú “motozás”, vagyis a ruházat, a csomag vagy a jármű átvizsgálásra vonatkozó, bizonyos szerveket, személyeket megillető jogosultság eseteivel (pl. létesítményvédelem).

A motozásra jogosult személyek

Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendel el és hajt végre. Így végrehajthatja a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága, valamint az ügyészség tagja. Más hatóságok, hivatalos személyek nem jogosultak büntetőeljárási motozásra.

(forrás: www.magyarorszag.hu)