Ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel

Ujj- és tenyérnyomat

A büntetőeljárás során ujj- és tenyérnyomatot attól a személytől kell venni és nyilvántartani, akit

  1. ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja vagy
  2. öt évet el nem érő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos, az új Btk. szerinti testi sértés, segítségnyújtás elmulasztása, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, teljesítményfokozó szerrel visszaélés, egészségügyi termék hamisítása, emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, szexuális visszaélés, kerítés, prostitúció elősegítése, kitartottság, gyermekprostitúció kihasználása, gyermekpornográfia, magánlaksértés, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése, közúti veszélyeztetés, cserbenhagyás, hamis vád, bűnpártolás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban, befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés, bántalmazás hivatalos eljárásban, bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, hivatalos személy elleni erőszak, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, közveszély okozása, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, rendbontás, közokirat-hamisítás, biztonsági okmány hamisítása, hamis magánokirat felhasználása, egyedi azonosító jellel visszaélés, embercsempészés, lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, jármű önkényes elvétele, pénzhamisítás, készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés, költségvetési csalás, tiltott adatszerzés, információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény (vagy a korábban hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti, a fentieknek megfelelő bűncselekmény) elkövetésének megalapozott gyanúja

miatt vontak büntetőeljárás alá.

Nem kell nyilvántartani annak az adatait, akivel szemben magánindítvány alapján vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás, tovább ha a katonai bűncselekmény miatt az elbírálást fegyelmi eljárásra utalták.

Ha a terheltet később jogerősen elítélték, akkor a fenti okból már a büntetőeljárás alatt levett ujjnyomatot a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek ilyen típusú külön nyilvántartásában továbbra is meghatározott ideig nyilván kell tartani. Ugyanez a helyzet azon személyekkel, akiknek az ujjnyomatát a fenti szabályok alapján ugyan a büntetőeljárás alatt nem kellett levenni, de később a bíróság őket jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt.

DNS-minta

A büntetőeljárás során DNS-profilt (DNS-mintát) attól a személytől kell venni és nyilvántartani, akivel szemben

  1. ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény,
  2. üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény,
  3. három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, az új Btk. szerinti emberkereskedelem, szexuális visszaélés, kerítés, kitartottság, gyermekprostitúció kihasználása, gyermekpornográfia, embercsempészés, ,
  4. kábítószer birtoklása vagy kábítószer készítésének elősegítése,
  5. fegyveres elkövetéssel megvalósuló bűncselekmény vagy
  6. atomenergia alkalmazásával visszaélés, állam elleni bűncselekmények, terrorcselekmény, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, terrorizmus finanszírozása, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása, lopás meghatározott esetei, rongálás meghatározott esetei, sikkasztás meghatározott esetei, csalás meghatározott esetei, jármű önkényes elvétele, pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (vagy a korábban hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti, a fentieknek megfelelő bűncselekmény)

miatt indítottak büntetőeljárást.

Ha a terheltet később jogerősen elítélték, akkor a fenti okból már a büntetőeljárás alatt levett DNS-mintát a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek ilyen típusú külön nyilvántartásában továbbra is meghatározott ideig nyilván kell tartani. Ugyanez a helyzet azon személyekkel, akiknek a DNS-mintáját a fenti szabályok alapján ugyan a büntetőeljárás alatt nem kellett levenni, de később a bíróság őket jogerősen háromévi vagy azt meghaladó tartamú, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt.

Arcképmást minden büntetőeljárás alá vont személyről rögzíteni kell a megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul.

Az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes szabályait a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet tartalmazza.

(forrás: www.magyarorszag.hu)