Feljelentették? Eljárás indult Önnel szemben? Már a vádemelés is megtörtént? Büntető ügyvédet keres? 

Médiamegjelenések

Munkám során nem ritka, hogy az ügy súlyánál fogva, vagy éppen egy speciális büntetőjogi kérdés kapcsán keresnek fel, mint elismert budapesti büntető ügyvédet!

Védőügyvéd nyilatkozata Tényekben szakértőként
Dr. Lakatos Ádám a HírTV-ben nyilatkozott
Dr. Lakatos Ádám büntető ügyvéd szakértő nyilatkozata a TV2 Tények híradóban
rejtozkodes_ara_tenyek_extra_2017_01_04_1 - Lakatos Ádám jogász
Dr. Lakatos Ádám - védőügyvéd

Dr. Lakatos Ádám Balázs

büntetőjogász, védőügyvéd

Ügyvédi irodánk címe

1054 Budapest, Tüköry u. 3. II. em.

Kérjen időpontot akár most!

Hívjon a hét bármely napján, akár 24 órában

Bizonyos esetekben minden pillanat számít!

Kiemelt büntető ügyvédi szakterületeim

Bűncselekmény védőügyvéd

Bűncselekmények

Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a büntető törvénykönyv a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.

Vagyon elleni bűncselekmények

Vagyon elleni bűncselekmények

A vagyon elleni bűncselekmények a legrégebbi és a legsűrűbben előforduló bűncselekmények közé tartozik. Ha csoportosítani szeretnénk ezen bűncselekményeket, akkor azt lehet mondani, hogy vannak az erőszakos és nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, ugyanakkor számtalan módon differenciálható tovább akár az elkövető személyére, helyzetére vagy az elkövetés módjára tekintettel. Magyarországon a leggyakrabban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény a lopás.

Letartóztatás okai és idejének maximuma

Letartóztatás okai és idejének maximuma

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedése legszigorúbb eszköze. A letartóztatás alkalmazhatósága döntően az elkövető bűnügyi előéletétől és a bűncselekmény tárgyi súlyától vagy jellegétől függ. Általában a nyomozóhatóság tesz előterjesztést az alkalmazására és az ügyészség indítványára a nyomozási bíró dönt a letartóztatás elrendeléséről.

Kábítószeres bűncselekmények - ügyvéd

Kábítószeres bűncselekmények

A kábítószeres bűncselekményekről elmondható, hogy a tanúsított magatartástól, illetve az adott kábítószer tiszta hatóanyag tartalmától függően az egyik legsúlyosabban bűntetendő bűncselekmények közé tartozik, amelyet a büntető törvénykönyv az egészséget veszélyeztető bűncselekmények között szabályozza arra tekintettel, hogy a bűncselekmény védett jogi tárgya az emberi egészség.

Ittas vezetés, tárgyaló

Ittas vezetés

„A szerelem öl butít és nyomorba dönt” szokták mondani, ugyanakkor ezen idézet elferdített változatát is sokszor lehet hallani vagy olvasni, miszerint az alkohol idézi elő ugyanezeket a problémákat. Tényként fogalmazható meg, hogy bár az ittas állapotban elkövetett járművezetés nem tartozik a legsúlyosabb bűncselekmények közé, mégis számtalan kellemetlenséget okozhat azon túl, hogy az elkövetővel szemben büntetőeljárás indul, hacsak a jogosítvány bevonására gondolunk.

Korrupciós ügyek, tárgyaló, Dr. Lakatos Ádám ügyvéd

Korrupciós ügyek

A korrupció olyan tiltott magatartásokat összefoglaló kifejezés, amelyet röviden összefoglalva úgy lehet meghatározni, hogy amikor valaki, valamilyen juttatásért cserébe, vagy valamilyen juttatás kilátásba helyezése okán jogosulatlanul előnyhöz juttat mást. A korrupciós ügyeknek mindig van egy aktív – aki adja, vagy felajánlja a juttatást – és egy passzív – aki elfogadja a juttatást – oldala, amelyeket a törvény, ha nem is ugyanúgy, de büntetni rendel.

ügyvéd, büntető  ügyvéd, védő:

Az ügyvéd a jogászi foglalkozások egyike. Véleményem szerint a védőügyvédi feladatok ellátása a klasszikus ügyvédi tevékenységek egyike, amely az ókorba visszanyúló múlttal rendelkezik. A büntetőügyvéd feladata, hogy a büntetőeljárás során az Ügyfele törvényből eredő jogainak érvényesülését biztosítsa és minden törvényes eszközt megragadjon az Ügyfele védelme érdekében. A védői tevékenység a büntető ügyvéd és Ügyfele közötti bizalmon alapul, amelyet mindenki köteles tiszteletben tartani. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának tevékenységét lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.