Dr. Lakatos Ádám Balázs

büntetőjogász, védőügyvéd, büntető ügyvéd

budapesti ügyvéd nem csak budapesten

Bizalom és ügyfélközpontúság – ügyvédi titoktatás

Alapvetésem, hogy az Ügyfél és Ügyvéd közötti eredményes munka akkor várható el, ha az Ügyfél részéről megvan a bizalom, az Ügyvéd részéről pedig a szakmai hozzáértés és körültekintés. Munkám során az Ügyfélközpontú gondolkodás jegyében fontosnak tartom, hogy sosem azt mondom az Ügyfeleimnek, amit hallani akarnak, hanem azt amit jogi meggyőződésem és tapasztalatom diktál. Ennek tükrében leendő Ügyfeleim könnyedén el tudják dönteni, hogy kívánják e szakmai segítségemet életüket meghatározó ügyeikben.

Teljeskörű jogi védelem a büntetőeljárás során

Irodám teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak, legyen szó sértettről, terheltről (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőről. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni, hogy a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően azonnal fel lehessen állítani. Irodám a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az Ügyfelei érdekében.

Mikor szükséges büntető védőügyvéd közreműködése letartóztatáskor, vádemeléskor?

A védőügyvéd jelenléte a büntetőeljárás során már – a védekezési stratégiát is meghatározó – kezdeti szakaszban is indokolt, mi több szükségszerű, hiszen a nyomozati szakasz olyan kritikus része az eljárásnak, ahol leginkább szükség van a professzionális jogi tanácsra és támogatásra. A gyanúsítotti kihallgatás körülményei komoly pszichikai nyomást jelentenek a terheltre nézve, nem ritkán a kiszolgáltatottság érzetét keltve. Fontos megjegyezni, hogy mindazon nyilatkozatok, amelyeket a gyanúsított a kihallgatása során tesz a büntetőeljárásban bizonyítékként használható fel, akár ellene is. A kihallgatáson a büntető ügyvéd jelenléte kiemelkedő fontosságú, hiszen garantálja az eljárási szabályok, valamint a terhelti jogok és érdekek maradéktalan érvényesülését.

Irodám nem kizárólag Budapesten, hanem az ország egész területén lát el képviseletet, így számunkra a távolság nem akadály.

Ügyvédi konzultáció

Nincs két ugyanolyan ügy, büntetőeljárás

A büntetőeljárásban nem léteznek sablonos ügyek. Minden büntetőeljárás egyedi, minden Ügyfél más, ugyanakkor számomra egyaránt fontos. Miután Ön feltárta előttem azokat a tényeket, adatokat, amelyek a büntetőeljárásban a védelem ellátásához elengedhetetlenül szükségesek, kialakítjuk a védekezési stratégiát, hogy a lehető legkedvezőbb eredményt lehessen elérni.

Mindenkinek joga van a védelemhez

A büntetőeljárásban a terheltnek (gyanúsítottnak, vádlottnak) joga van ahhoz, hogy saját magát megvédje, de ahhoz is, hogy védelme érdekében az általa választott védőt vegye igénybe. A védelemhez való jog fontossága többek között abban rejlik, hogy a terhelt és a hatóságok viszonyában a hatóság erőfölényét hivatott ellensúlyozni a büntetőeljárásban.

Az ügyvéd, büntető védő feladata

A védőügyvéd segíti a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) abban, hogy a vele szemben folyó büntetőeljárásban a gyanúsítást, a vád tárgyát megismerje, arról álláspontját kifejthesse, a gyanúsítással, váddal szembeni érveit felhozhassa, a hatóságok tevékenységével kapcsolatos észrevételeit és indítványait előterjeszthesse, a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazza, és a jogszabályokban biztosított egyéb jogait érvényesíthesse.

Mindenki számára kellemetlen egy rendőrségi vagy bírósági eljárás, letartóztatás, előzetes, büntetőeljárás.

A hétköznapok hirtelen felborulnak, nem is beszélve a pszichés teherről, amit egy gyanúsított, vádlott folyamatosan érezhet. Büntető Ügyvédként a társa leszek a bajban és a legoptimálisabb utat, irányítást adom ahhoz, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon ügye és minél előbb megszabadulhasson a nyomasztó tehertől, amit egy büntető eljárás jelenthet.

A rendőrség előtt előadottak, illetve a bíróság előtti megnyilvánulások nagy jelentőséggel bírnak az ügy végkimenetele szempontjából, ezért fontos, hogy mindig a legfelkészültebben érkezzen az ember. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködés Ügyfél és ügyvéd között, hiszen a megbízás után ez már a közös ügyünk lesz.

Az Ön elégedettsége a legfontosabb visszaigazolása munkámnak.

Dr. Lakatos Ádám Balázs

büntetőjogász, védőügyvéd

+36 (30) 555 1472

Dr. Gergity Orsolya

védőügyvéd

+36 (20) 350 4156

Ügyvédi irodánk címe

1051 Budapest, Sas utca 17. I/1A. 11-es csengő

Kérjen időpontot akár most!

Hívjon a hét bármely napján, akár 24 órában, büntető ügyvéd most!

Bizonyos esetekben minden pillanat számít!