Fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények

Btk. 419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű vagy értékű utánzott árura követik el.

Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.

A bűncselekmény elkövetési tárgya ez esetben is az áru, amelynek fogalma megegyezik a fogyasztó megtévesztése bűncselekményénél írottakkal.

Az elkövető szigorúbban büntetendő, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű vagy értékű utánzott árura követi el. A jelentős mennyiséggel és értékkel kapcsolatban a rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűncselekményénél írottak irányadóak ebben az esetben is.

(forrás: www.magyarorszag.hu)

Btk. 418. § Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy nyilvánosságra hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.