Büntetőjog

A társadalmi együttélés fenntartásához szükség van olyan magatartási szabályokra, melyek az egyes emberek életét, testi épségét, szabadságát, vagyonát, a közrendet és a közbiztonságot garantálják. A különféle érdek harmonikus kiegyenlítését szolgáló magatartási szabályok betartatásának egyik legősibb módja, hogy azok megsértése esetére az államhatalom büntetést helyez kilátásba, azaz büntetőjogot alkot.

A büntetőjog végigkísérte az emberiség történelmét. Szemléletes példája ennek, hogy már a Teremtés könyve is az eredendő bűnnel, illetve Káin és Ábel történetével kezdődik. Korunk emberének elég csak kinyitnia a tv híradót, megnézni egy hírportált, ami így rászabadul (emberölés, népirtás, korrupció, tömegszerencsétlenség, természetkárosítás, hivatalos személy elleni erőszak, kényszervallatás) az mind megannyi büntetőjogi kategória. Nem menekül (talán nem is akar menekülni) az sem, aki elolvas egy szépirodalmi művet (ha nem is a Bűn és Bűnhődést), vagy megnéz egy filmet, annak története is olyan büntetőjogi fogalmak körül forog, mint gyilkosság, megtorlás, bosszú, emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, vérfertőzés stb.

A büntetőjogi normák csak egy része tekinthető egyszerűnek, a jogszabályok értelmezése sok esetben olyan bonyolult, hogy egy kérdés megítélésében még a bíróságok véleménye is megoszlik. Vitatott, hogy bűncselekménynek minősül-e 11 éves leánygyermek szájának megcsókolása; lopást valósít-e meg, aki más wifi hálózatára rácsatlakozik; közokirat-hamisítást követ-e el, aki olyan címre jelentkezik be, ahol nem lakik. Az egyes kérdésekben való állásfoglalást tovább nehezíti a büntetőjogszabályok gyakori változása, ami alapján korábbi biztosnak vélt ismereteink meghaladottá válnak. Az új büntetőkódex alapján pl. kevesebbet kell inni az ittas járművezetéshez, bűncselekménynek számít a tanúvallomás megtagadása, a hálapénz elfogadása több esetben minősül vesztegetésnek. Ugyanakkor több esetben lehet lelőni a kertünkbe bemászó tolvajt, a gyermekek már alacsonyabb életkortól is büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Erre figyelemmel, ha Ön megbízható tájékoztatást szeretne (tervezett) magatartása büntetőjogi következményei felől, akkor érdemes szakemberhez, azaz büntető ügyvédhez fordulnia.

Irodánk teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egybüntetőeljárásnak, legyen szó sértettről, terheltről (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőről. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni, hogy a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően azonnal fel lehessen állítani. Irodánk a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az Ügyfelei érdekében.

Mit tudhat meg az konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

+36 (30) 555 1472

Bizonyos esetekben
minden pillanat számít!

1054 Budapest
Tüköry utca 3. II. emelet