hozzátartozó

Hozzátartozónak minősül:

  1. a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa,
  2. b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is),
  3. c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa,
  4. d) a házastárs, az élettárs,
  5. e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére;