Embercsempészés (embercsempészet)

Hatályos büntetőtörvényünk szerint embercsempészés (embercsempészet) bűntettét (Btk. 353. §) követi el az a személy, aki államhatárnak más által a jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez segítséget nyújt. Kiemelkedő társadalomra veszélyessége miatt már a bűncselekmény alapesetét is akár három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény .

Az embercsempészés (embercsempészet), bár bűnsegély szerű bűncselekmény, azonban a jogalkotó külön, önálló bűncselekményként nevesít a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények között.

A bűncselekmény elkövetője, azaz az embercsempész bárki lehet, a bűncselekmény passzív alanya pedig az, akinek az elkövető az államhatár átlépéséhez jogszabályi rendelkezések megszegésével segítséget nyújt.

Ilyen jellegű segítségnyújtás lehet pl. az államhatáron történő átszállítás, az útbaigazítás, a tanácsadás, térkép átadása megrajzolt határátlépési útvonallal, valamint akár a határátlépés előtti éjszakán szállás biztosítása, élelmiszerrel vagy ruhával történő ellátás is, amennyiben az elkövető tisztában van azzal, hogy mit tervez az a személy, akinek segítséget nyújt.

Fontos kiemelni, hogy az embercsempészés nem csak az országhatár közelében, hanem az országban bárhol, sőt, az ország határain kívül is elkövethető.

Súlyosabban minősül az embercsempészés (embercsempészet), ha azt vagyoni haszonszerzés végett (aminek anyagi jellegű ellenszolgáltatásban kell realizálódnia), vagy államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva (kettő vagy azt meghaladó számú személy) követik el. Ezen két minősített elkövetési mód esetén a törvény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a bűncselekmény elkövetőjét.

Még súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha az embercsempészést, a csempészett személy sanyargatásával (pl. a szállítandó személyek összezsúfolásával), fegyveresen (pl. lőfegyver használatával), felfegyverkezve (élet kioltására alkalmas eszköz alkalmazásával), üzletszerűen (rendszeres haszonszerzés végett, nem pedig egyszeri alkalommal), vagy pedig bűnszövetségben (abban az esetben, ha két vagy több személy a bűncselekményt szervezetten követi el, vagy ebben megállapodik) követik el. Ezen öt minősített elkövetési mód esetén a szabadságvesztés tartalma 2 évtől akár 8 évig is terjedhet.

További elkövetési mód lehet a bűnszervezetben történő elkövetés. Azzal szemben, aki az embercsempészést bűnszervezetben követi el, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem haladhatja meg. Bűnszervezetben követi el az embercsempészés bűntettét, aki a társaival abban állapodik meg, hogy a zöld határon átjuttatott harmadik országbeli személyek Magyarország területén továbbszállítását anyagi ellenszolgáltatás fejében megszervezi, és azt lebonyolítja.

Az a személy, aki embercsempészésre irányuló előkészületet követ el, az embercsempészés vétségét követi el. Az embercsempészés mindaddig előkészületi stádiumban marad, amíg pl. az államhatár illegális átlépését az átcsempészni kívánt személyek nem kezdik meg, de az embercsempész, azaz az elkövető már kifejtette az ahhoz szükséges előkészületi magatartást.

Embercsempészés miatt folyik Önnel, vagy hozzátartozójával szemben   büntetőeljárás?

Ügyvédre van szüksége?

KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT!

Hétvégén is!

Mit tudhat meg az konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.