Ittas vezetésért járó büntetés 2015-ben

Ittas vezetésért járó büntetés 2015-ben:

Gyakran lehet hallani és olvasni arról, hogy az utóbbi időben szigorodtak az ittas vezetésért kiszabható büntetések, az ittas vezetésért járó büntetés 2015-ben megváltozott. Mi is valójában a helyzet az ittas vezetésért kiszabható büntetésekkel 2015-ben?

Akivel szemben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárást indítottak, leginkább arra kíváncsi, hogy milyen büntetésre számíthat, illetve hogy van-e lehetősége elkerülni a járművezetéstől eltiltást. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nem egyszerű feladat. Mindenesetre kijelenthető, hogy 2015-ben az ittas járművezetésért szinte bizonyosan járművezetéstől eltiltás büntetést is fog alkalmazni a bíróság, és ma már nincs olyan módszer vagy kiskapu, amely az ittas vezetőknek kibúvót adna a felelősség elkerüléséhez és lehetőséget teremtene a járművezetéstől eltiltás mellőzésére. Az új Btk. hatálybalépésével, kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben tekinthet el a bíróság a járművezetéstől eltiltás büntetés alkalmazásától.

Ki van ittas állapotban? 2014. január 1. napjától életbe lépett változások és azok hatása:

Az új Btk. módosítása(2013. évi clxxxvi. tv. 118.§(4)bekezdése) miatt, 2014. január 1. napjától (2015-ben is), ittas állapotban lévő személy az (Btk. 240. § (3) bekezdés), akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték „előidézésére alkalmas” szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Tehát ahhoz, hogy valakit 2015-ben ittas vezetésért megbüntessenek, már nem szükséges az, hogy az elfogyasztott alkohol a járművezető szervezetében felszívódjon, és alkoholos befolyás alá kerüljön, hanem az is elegendő, ha már elfogyasztotta azt a mennyiségű alkoholt (már a gyomrában van), amely később (akár a járművezetést követően) a fenti értékeket előidézheti.

2015-ben tehát a hatóságoknak csak azt kell vizsgálniuk, hogy az elkövető szervezetében már a vezetéskor volt-e olyan mennyiségű szeszes ital, amely a mérési eredményeket előidézhette. 2015-ben a hatóságok már nem vizsgálják, hogy mennyi volt a vezetéskori (elkövetéskori) alkoholkoncentráció, és hogy az a járművezető befolyásoltságát eredményezte-e. A terhelt tehát elkövette a járművezetés ittas állapotban bűncselekményt, ha a szervezetében a méréskor a bűncselekményi értékhatárt meghaladó alkohol volt, függetlenül attól, hogy leszálló vagy felszálló ágban.

2015-ben tehát a fentieknek köszönhetően egyszerűbbé vált a bizonyítás, és megszűnt annak a lehetősége, hogy az elkövetők megfelelő vallomás tételével, kibújhassanak a felelősség alól. Nincs már tehát meg az a kiskapu, ami szakértő bevonásával és az italfogyasztásra tett megfelelő nyilatkozattal elkerülhetővé tette a büntetést és a felelősség megállapítását, ezáltal megmenthetővé a vezetői engedélyt. Ma már egyedül a „ráivás” körében van lehetőség megfelelő vallomástétellel elkerülni a felelősségre vonást, azonban „tettenérés” esetén ennek is nagyon kevés az esélye.

Az ittas vezetésért járó büntetés 2015-ben:

Amennyiben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt elmarasztalják, nagy valószínűséggel pénzbüntetésre (esetleg közérdekű munka büntetésre) és járművezetéstől eltiltásra mindenképpen számíthat.

Az ittas vezetésért járó pénzbüntetés  összegét az elkövető vagyoni helyzete, valamint az általa elkövetett cselekmény súlya együttesen határozza meg. Nem mindegy, hogy az elfogyasztott alkohol az elkövetőnél enyhe fokú, közepes fokú, esetleg súlyos fokú befolyásoltságot eredményezett-e. Általánosságban elmondható, hogy enyhe fokú befolyásoltság esetén is akár kétszázezer forint pénzbüntetést, közepes befolyásoltság esetén akár 3-400 ezer forint pénzbüntetést szabhat ki a bíróság, amely összeg azonban szakszerű jogi segítséggel nagyságrendekkel csökkenthető.

A járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabása, amennyiben a bíróság megállapítja az elkövető felelősségét ittas vezetésben, főszabály szerint kötelező. Ettől a bíróság csak különös méltánylást érdemlő esetben térhet el. Amennyiben a járművezetéstől eltiltás büntetést a bíróság teljes körűen (azaz minden járműfajtára alkalmazza) az egyben azt is jelenti, hogy az elkövetőnek utánképzési kötelezettsége is keletkezik. Az utánképzés költsége 100-200 ezer forint körüli összeg lehet, attól függően, hogy milyen fokú volt az elkövető befolyásoltsága. Szakszerű jogi segítséggel az elkövető nem fogja elmulasztani a kategóriás eltiltás (ezzel együtt az utánképzés elkerülésének) lehetőségét, amennyiben ügyében erre lehetőség van.

Ügyvédi konzultáció

Kérjen konzultációs időpontot még ma, akár hétvégén is…

Mit tudhat meg az konzultáció keretében?

Az első találkozáskor egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtok a büntetőeljárás során Önt megillető jogokról, kötelességeiről, lehetőségeiről, az ittas vezetésért járó büntetésről, annak neméről és mértékéről valamint a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogi segítségem. Tudnia kell azonban, hogy az ügyvédi segítség nem csodaszer. Nem létezik olyan jogi megoldás, amely minden ittas vezetőt mentesít a felelősség alól.